Dış Ticaret Teknikleri

Dış Ticaret Teknikleri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 17 Mart 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 17 Mart 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Yaşanılan teknolojik ve ekonomik gelişmeler küreselleşmeyi arttırmış ve ülkeler arası ticari faaliyetleri daha etkin gerçekleştirilebilir hale getirmiştir. İşletmelerin dış ticarette başarılı olabilmesi için bazı kavramları bilmesi ve yaklaşımları uygulayabilir olması gerekmektedir. Bu eğitimde dış ticarette yardımcı olacak teknikler üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Dış Ticaretin Kapsamı
• Dış Ticaretin Tarafları ve Bazı Temel Kavramlar
• Dış Pazarlarla İletişim
• Dış Ticarete Yardımcı Olan ve Başvurulan Kurum Ve Kuruluşlar
• İhracatta Devlet Yardımları
• Dış Ticarette Lojistik
• Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri

 


TİMDER Kurucu Üyesidir.