Değişen Tüketici Davranışları

TİMDER Akademi
Değişen Tüketici Davranışları
Başlangıç Tarihi ve Saati: 12 Aralık 2019 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 12 Aralık 2019 , Saat: 22:00
Son Başvuru Tarihi: 12 Aralık 2019
Etkinlik Yeri: İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel - Haritada Göster
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yüksekbilgili

Tema
Müşteri İlişkileri

Amaç
Tüketici davranışlarını ve davranışları etkileyen çeşitli faktörleri ele alınarak müşterinin satın alma deneyimini bütünsel ortaya koyan teorik ve pratik bilgiler sağlayacaktır.

İçerik

  • Tüketim toplumu ve tüketim kültürü
  • Tüketici davranışlarını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler
  • Değişen tüketici davranışlarının perakende sektörüne etkisi
  • Yeni tüketici eğilimleri
  • Kuşaklar ve teknoloji ilişkisi

LCV

Ayşe Arslan
ayse@timder.org.tr
0216 580 83 43

TİMDER Kurucu Üyesidir.