Değişen Tedarik Zinciri Yönetimi

TİMDER Akademi
Değişen Tedarik Zinciri Yönetimi
Başlangıç Tarihi ve Saati: 13 Nisan 2021 , Saat: 21:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 13 Nisan 2021 , Saat: 22:30
Son Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2021
Etkinlik Yeri: Zoom Webinar
Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Amaç:
Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarik zincirinin performansını arttırmak için işletme fonksiyon ve planlarının, zincirdeki tüm şirketleri kapsayacak şekilde stratejik koordinasyonudur. Eğitim ile değişen küresel koşulların ve Covid-19 pandemisinin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkileri aktarılacaktır.

İçerik:
• Sipariş̧ kırılma noktası
• Tedarikçi yönetiminde envanter
• Taşımacılık, depolama, stoklama ve paketleme faaliyetleri
• Dış kaynak kullanımı
• Maliyet kalemleri
• Tedarik zinciri performans göstergeleri
• Tedarik zincirinde kullanılan yeni teknolojiler
• Pandemi döneminin getirdiği değişimler
• Covid-19 sonrasında tedarik zincirinde kazananlar ve kaybedenler

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş:
1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1975 yılında Eskişehir D.M.M.A. Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İstanbul Teknik Üni. Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümünden 1978 yılında Yüksek Lisans, 1982 yılında Doktora derecesi aldı. 1984 yılında Öğretim Görevlisi, 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent ve 2006 yılında Profesör oldu. 1976-1978 yılları arasında bir mühendislik ve müşavirlik firmasında kısmi zamanlı makine mühendisi olarak çalıştı. İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünde 1978-1983 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1983-2006 yılları arasında ise Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve bu süre içinde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Staj Komisyonu Başkanlığı, Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi çeşitli idari görevlerde bulundu ve 2006 yılında emekli oldu. İ.T.Ü.’nün çeşitli fakülte ve enstitülerinde, Hava ve Deniz Harp Okulu’nda ders verdi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi (Engineering Management) isimli Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı Kurucu Koordinatörlüklerini yaptı. 2006-2010 yılları arasında Okan Üniversitesinde Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanlığı yaptı ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans ve İngilizce Uluslararası Lojistik programlarını açtı. Halen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Lojistik Derneğinin (LODER) Kurucu Başkanlığını yaptı ve halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. 2005 yılında Ulaştırma Bakanlığı için hazırlanan “Türkiye Ulaştırma Ana Plan Stratejisi” Çalışmasının Lojistik Grup Başkanlığını yürüttü. İstanbul Metropolitan Alan Kentsel Tasarım Lojistik Grubunda danışmanlık yaptı. 2006 yılında KALDER Tedarik Zinciri Yönetimi Kıyaslama Grup Projesinde Danışman olarak görev yaptı. Halen İstanbul Ticaret Odası(İTO) Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonu üyesidir.

TİMDER Kurucu Üyesidir.