Değişen İtibar Yönetimi ve Tüketici İlişkileri

Değişen İtibar Yönetimi ve Tüketici İlişkileri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2022 , Saat: 21:00
Eğitmen: Prof. Dr. Serdar Pirtini

Amaç:
Günümüzde kişi, kurum ve markalar çok büyük bir kitleye tanıtım, sunum ve satış yapmaktadır. Bu eylemlerin karşılığında ise tüketici veya hedef kitle tarafından değerlendirilmektedir. Bu eğitimde, itibarı sağlamak ve hedef kitle gözünde olumlu izlenimi sürdürmek için gerekli birtakım adımlar üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• İtibar Yönetim Süreci
• İmaj ve Kurumsal Kimlik
• Algı Yönetimi
• Ürün ve Hizmet Kalitesi, Fiyatı, Özellikleri
• İtibar Ölçümü
• Kriz Dönemlerinde İtibar Yönetimi

• Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
 

Prof. Dr. Serdar Pirtini:
1991 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü’nden lisans derecesini, 1993’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak giren Pirtini,  1998 yılında “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora”  unvanı almıştır. 2005 yılında “Doçent”, 2011’de “Profesör” olmuştur. İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümleri’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama ve Global Pazarlama dersleri vermektedir. Serdar Pirtini, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama dersleri, Sabancı ve Koç Üniversiteleri tarafından yürütülen Turquality Programı ve Yönetici Geliştirme Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nda eğitimler vermektedir. Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Programında ders veren Serdar Pirtini, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında şirketlere ve özel sektör temsilcilerine göre özel olarak yürütülen eğitim projelerinde de yer almaktadır. 2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Serdar Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

TİMDER Kurucu Üyesidir.