Bayilerde Verimlilik ve Kâr Yönetimi

TİMDER Akademi
Bayilerde Verimlilik ve Kâr Yönetimi
Başlangıç Tarihi ve Saati: 15 Kasım 2018 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 15 Kasım 2018 , Saat: 22:00
Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2018
Etkinlik Yeri: İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel - Haritada Göster
Eğitmen: Prof. Dr. Gürbüz Gökçen

İşletmelerin temel varlık sebebi kâr sağlamaktır. Sürdürebilirlik, ancak kâr sağlayan işletmelerde mümkündür. Günümüzde satış fiyatını piyasa belirlemekte işletmeler ise sadece maliyetleri üzerinde yaptıkları iyileştirmeler ile kârlılıklarını artırabilmektedirler. Amaç, doğru yönetim araçlarını işletmelere uyarlayarak üründe veya hizmette “kalite odaklı” kârlılığı artırmak olmalıdır. Kârlılık; gelecek planları, bunlara göre hedefler atamak, prosesleri hedefler doğrultusunda çalıştırmak ve bunların entegrasyonunu sağlayacak insan kaynağını planlayabilmekten geçmektedir. Özellikle, bayi sisteminde verimliliği artırıp kârlılığı sürekli kılmanın nasıl sağlanabileceinin anlatılacağı bir eğitim amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

  • Randıman, Prodüktivite, Rantabilite
  • İşletmelerde miktar dengesi
  • Kâr planlaması
  • Kâr fonksiyonu
  • Katkı payı
  • Güvenlik payı
  • Başa baş noktası analizi
  • Amaçlanan kâr noktası analizi
  • Faaliyet kaldıracı
  • Kâr fonksiyonundaki parametrelerin kâra etkisi

Kimler Katılabilir; Firma üst yönetimi, firma sahipleri, satın alma departman çalışanları ve konuya ilgi duyan herkes.

LCV

TİMDER

timder@timder.org.tr

0216 580 83 43

TİMDER Kurucu Üyesidir.