Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma

TİMDER Akademi
Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
Başlangıç Tarihi ve Saati: 13 Kasım 2018 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 13 Kasım 2018 , Saat: 22:00
Son Başvuru Tarihi: 13 Kasım 2018
Etkinlik Yeri: İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel - Haritada Göster
Eğitmen: Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu

Aile şirketinin faaliyete yeni başladığı dönemlerde, tüm görevleri kendileri yerine getiren kurucu patronlar, şirketin faaliyet alanlarının genişlemesiyle, kendilerinin yerine getiremediği yönetsel eylemler için profesyonel yöneticiler istihdam etmek zorunda da kalırlar. Büyümeyi devam ettirmek isteyen yöneticiler belli bir ölçekten sonra, büyümenin getirdiği sorunlarla başa çıkmak ve gerekli koşulları sağlayabilmek için girişimci yapıdan profesyonel ve kurumsal bir yapıya geçiş yapmak durumundadır. Aile üyesi yöneticiler, profesyonel yöneticilerin şirketlerine kendileri kadar bağlı olmayacağını düşünmektedir. Temel sorun, aile üyesi yöneticilerin aile içinde geçerli kurallar, kalıplar ve hiyerarşik yapı içerisine profesyonel yöneticileri de dahil etmek istemeleridir. Buna direnen profesyonel yöneticiler ya işten ayrılmakta ya da aile üyeleriyle sürekli çatışma halinde olmaktadır. Profesyonel ve kurumsal çerçevenin yokluğu, yetki ve sorumlulukların dağıtılmasında belirsizliğe ve şirket içindeki rollerin birbirine karışmasına neden olmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • İşletme yönetimi etkinliğinin temeli
 • Kurumsallaşma kavramı
 • 21. yüzyıl şirket yönetimi
 • Doğru çözümler üretmek
 • Şirketin sahiplenilmesi
 • Aile şirketlerinin sorunlarının temeli
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşma yolları
 • Aile şirketlerinin sorunlarının çözümleri
 • Aile anayasası kavramı
 • Aile anayasası esasları
 • Aile anayasasının oluşturulması
 • Aile şirketlerinde başarılı yönetim için
 • Kurumsal yönetim kavramı
 • Kurumsal yönetimin unsurları
 • Kurumsal yönetime geçiş aşamaları
 • Kurumsal yönetim uygulama alanları
 • Kurumsal aile şirketi yönetimi

Kimler İçin; Firma sahipleri ve firmalarında çalışan çocukları

LCV

TİMDER

timder@timder.org.tr

0216 580 83 43

TİMDER Kurucu Üyesidir.